x

Jan-Mark de Wever EcoTierra

06 826 811 58
0570-597418
www.ecotierra.nl
info@ecotierra.nl

EcoTierra is een ecologisch adviesbureau en gaat voor u op zoek naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Dit vergt creativiteit, pragmatisch handelen, soms out of the box denken en wellicht wat concessies doen, maar een oplossing zal gevonden worden.

Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming. Dat is het motto van EcoTierra. Niet alleen beschermen omdat het moet, maar ook omdat het iets kan bijdragen aan beleving en welzijn. De vaak negatieve krantenkoppen – “vleermuizen vertragen sloop ziekenhuis” of “bouw ligt stil  door rugstreeppad” dragen over het algemeen niet bij aan draagvlak voor natuur. Door initiatiefnemers, zoals agrariërs, projectontwikkelaars en particulieren, vroegtijdig te betrekken en te enthousiasmeren bij en voor natuur kan er veel meer bereikt worden dan door in de eindfase alleen maar maatregelen op te leggen.

De ervaring van EcoTierra is dat de wil om de natuur te helpen of te behouden er vaak wel is, maar dat door de soms wat onlogische en overdreven streng ogende wetgeving deze wil snel verdwijnt. EcoTierra gaat voor u op zoek naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Dit vergt creativiteit, pragmatisch handelen, soms out of the box denken en wellicht wat concessies doen, maar een oplossing zal gevonden worden.

© 2019 Loods 570 | Oostzeestraat 2 | 7411MD Deventer