x

Peter Loeffen Loeffen Advies

06 220 733 79
www.loeffenadvies.nl
info@loeffenadvies.nl

Het organiseren en coördineren van vastgoed - en infrastructurele projecten.

Het organiseren van projecten voor diverse opdrachtgevers in de verschillende stadia van het project. Expertise in de diverse rollen van partijen; waterschappen, landschapbeheerders, woningcorporaties, en projectontwikkelaars. Kennis van de interne processen van woningcorporaties en waterschappen. Mijn kracht is om de diverse partijen en disciplines bij elkaar te brengen. De menselijke maat en zorg voor goede samenwerking tussen partijen is noodzakelijk om tot daadwerkelijke realisatie te komen. Samen ben je sterker; dus de loods betekent voor mij als zelfstandige het delen van kennis en kunde. Opdoen van inspiratie en waarbij de diverse persoonlijke contacten onderling een belangrijke bijdrage leveren om plezierig je werk uit te voeren.

© 2021 Loods 570 | Oostzeestraat 2 | 7411MD Deventer